Leo J. Elders, De Metafysica van St. Thomas van Aquino in Historisch Perspectief. I. Het gemeenschappelijke zijnde

John Dudley

pp. 283-284

Publication details

Full citation:

Dudley, J. (1984). Review of Leo J. Elders, De Metafysica van St. Thomas van Aquino in Historisch Perspectief. I. Het gemeenschappelijke zijnde. Revue philosophique de Louvain 82 (54), pp. 283-284.

This document is available at an external location. Please follow the link below. Hold the CTRL button to open the link in a new window.