199678

Bohn Stafleu van Loghum, Houten

2014

29 Pages

ISBN n/a

Historie

Handboek stem–, spraak– en taalpathologie 1

Edited by

Roelien Bastiaanse , J van Borsel, H.F.M Peters

Het Handboek Stem-Spraak-Taalpathologie verscheen tussen 1997 en 2007 gefaseerd in losse afleveringen. Daarin werd alle kennis op het gebied van de stem-, spraak- en taalpathologie vanuit verschillende disciplines samengebracht. Het Handboek is bestemd voor iedereen die klinisch-praktisch of meer theoretisch is geïnteresseerd, of vanuit een ander vakgebied hiermee in aanraking komt. Voor logopedisten, artsen, linguïsten, spraak- en taalpathologen, audiologen, pedagogen en psychologen in Nederland en België is het Handboek een onmisbare vraagbaak.

Deel 1 bevat een overzicht van de geschiedenis vande stem-, spraak- en taalpathologie.

Publication details

Full citation:

Bastiaanse, R. , van Borsel, J. , Peters, H. (eds) (2014). Historie: Handboek stem–, spraak– en taalpathologie 1, Bohn Stafleu van Loghum, Houten.

Table of Contents

Overzicht van de geschiedenis van de stem–, spraak– en taalpathologie

Peters H.F.M; Bastiaanse R.; Dejonckere P.H.O.; Jansonius-Schultheiss K.; van der Meulen Sj.; Mondelaers B.J.E.

3-3

Open Access Link
Geschiedenis van de stem– en spraakpathologie

Peters H.F.M; Bastiaanse R.; Dejonckere P.H.O.; Jansonius-Schultheiss K.; van der Meulen Sj.; Mondelaers B.J.E.

5-17

Open Access Link
Geschiedenis van de taalpathologie

Peters H.F.M; Bastiaanse R.; Dejonckere P.H.O.; Jansonius-Schultheiss K.; van der Meulen Sj.; Mondelaers B.J.E.

19-29

Open Access Link

This document is unfortunately not available for download at the moment.