137415

References

Jeffrey Wimmer

Kontextualisierung versus Komplexitätsreduktion

2013

in: Handbuch Medienwirkungsforschung, Dordrecht : Springer

Open Access Link